Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Co powtarzać do matury z języka angielskiego? – matura podstawowa 2022

Co powtarzać do matury z języka angielskiego? – matura podstawowa 2022

Na początku roku szkolnego dobrze jest zrobić plan nauki. Taki plan można w łatwy sposób przygotować dzieląc materiał do powtórki na mniejsze części. W ten sposób każdy miesiąc będzie przeznaczony na naukę pewnej części wymaganej na egzaminie, żeby mieć pewność że materiał do matury z angielskiego jest powtórzony w 100%.

Poniżej na tej stronie znajduje się szczegółowy zakres słownictwa i gramatyki. Wystarczy, że podzielisz go na miesiące lub tygodnie. Pamiętaj o tym, że najlepiej zaplanować czas do końca kwietnia, co daje w sumie 8 miesięcy, czyli ok 36 tygodni. Podziel materiał w taki sposób, żeby systematycznie powtórzyć wszystkie tematy i zagadnienia. Taki plan nauki możesz przygotować samodzielnie lub skorzystać z gotowego planu nauki, który pobierzesz za darmo poniżej.

W klasie maturalnej na lekcjach angielskiego zwykle używane jest repetytorium, czyli książka która jest podsumowaniem 14 tematów (zobacz listę tematów poniżej). Powtórkę możesz zaplanować zgodnie z tym, jak pracujecie na lekcji. Jednocześnie będziesz mieć pewność, że przygotowujesz się na bieżąco do lekcji.

Jaki poziom jest wymagany na maturze podstawowej z angielskiego?

Najważniejsze to wiedzieć, co dokładnie jest trzeba umieć na egzaminie. Po to, żeby uczyć się tylko potrzebnych informacji i nie tracić czasu na naukę rzeczy niepotrzebnych. Co zatem jest wymagane na egzaminie na poziomie podstawowym z języka angielskiego? Wszystkie niezbędne informacje publikowane są na stronie CKE, a poniżej znajduje się podsumowanie informacji o wymaganych treściach, co pozwoli Ci dobrze zaplanować naukę do matury.

W roku 2022 uczniowie obowiązkowo zdają egzamin w części pisemnej, natomiast egzamin ustny nie jest obowiązkowy (dla chętnych). Część pisemna składa się ze słuchania, czytania, środków językowych i pisania. Wymagana jest znajomość słownictwa na poziomie A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi). Poziomy znajomości języka określa skala CEFR: A1-A2-B1-B2-C1-C2, a żeby sprawdzić na jakim poziomie jest słowo wystarczy je wpisać do słownika, w którym jest oznaczenie poziomu CEFR, np. słownik Oxford

Jakie słownictwo trzeba znać?

Na maturze wymagane jest słownictwo z tematów:

TematSzczegółowe zagadnienia
1.Człowiekdane personalne
wygląd zewnętrzny
cechy charakteru
uczucia i emocje
zainteresowania
2.Dommiejsce zamieszkania
opis domu
pomieszczeń domu i ich wyposażenia
wynajmowanie
kupno i sprzedaż mieszkania
3.Szkołaprzedmioty nauczania
oceny i wymagania
życie szkoły
kształcenie pozaszkolne
4.Pracazawody i związane z nimi czynności
warunki pracy i zatrudnienia
praca dorywcza
5.Życie rodzinne i towarzyskieokresy życia
członkowie rodziny
koledzy, przyjaciele
czynności życia codziennego
formy spędzania czasu wolnego
święta i uroczystości
styl życia
konflikty i problemy
6.Żywienieartykuły spożywcze
posiłki i ich przygotowanie
lokale gastronomiczne
diety
7.Zakupy i usługirodzaje sklepów
towary
sprzedawanie i kupowanie
reklama
korzystanie z usług
8.Podróżowanie i turystykaśrodki transportu
informacja turystyczna
baza noclegowa
wycieczki
zwiedzanie
9.Kulturadziedziny kultury
twórcy i ich dzieła
uczestnictwo w kulturze
media
10.Sportdyscypliny sportu
sprzęt sportowy
imprezy sportowe
sport wyczynowy
11.Zdrowiesamopoczucie
choroby, ich objawy i leczenie
higieniczny tryb życia
niepełnosprawni
uzależnienia
ochrona zdrowia
12.Technikaodkrycia naukowe
wynalazki
obsługa i korzystanie
z podstawowych urządzeń technicznych
technologie informacyjno-komunikacyjne
13.Świat przyrodyklimat
świat roślin i zwierząt
krajobraz
zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego
klęski żywiołowe
katastrofy
14.Państwo i społeczeństwoorganizacje społeczne i międzynarodowe
przestępczość

Dodatkowo na maturze podstawowej z angielskiego wymagana jest znajomość elementów wiedzy o krajach anglojęzycznych. Obejmuje to następujące kraje: Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia), Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Irlandia, Irlandia Północna. Warto mieć podstawową wiedzę o kulturze i tradycjach w tych krajach.

Co trzeba umieć z gramatyki?

Na maturze podstawowej z angielskiego wymagane są poniższe zagadnienia z gramatyki:

TematSzczegółowe zagadnienia
1.Czasy gramatycznePresent Simple
(I am from Sweden. I go to school every day)

Present Continuous
(I’m writing an email now.) 

Present Perfect
(I have been here since Monday.)

Past Simple
(I bought this car yesterday. )

Past Continuous
(Yesterday at 5 p.m. I was swimming in the ocean.)

Past Perfect
(The train had left before we arrived.) 

Future Simple
(When will I see you again?)
2.Czasowniki modalne i półmodalnewill, would, can, could, shall, should, may, might, must
need, need to

used to
3.Konstrukcje czasownikowegoing to
be able to
would like to
4.Czasowniki regularne i nieregularnenp. go – went – gone
5.Czasowniki złożone (phrasal verbs)np. What are you looking for? Turn the radio down.
6.RzeczownikRzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Liczba mnoga rzeczowników (np. child/childern)
Rzeczowniki występujące tylko w formie pojedynczej (np. advice) lub mnogiej (np. trousers)
Sposoby wyrażania posiadania i przynależności (np. my mum’s dinner)
Rodzaj, (np. an actor – an actress)
Rzeczowniki złożone (np. a mother-in-law)
7.PrzedimekPrzedimek nieokreślony (np. a car, an apple)
Przedimek określony (np. the USA, the Himalayas)
Przedimek zerowy (np. dinner, Mount Everest)
8.PrzymiotnikStopniowanie regularne i nieregularne
Użycie przymiotników z so i such
Przymiotniki dzierżawcze, np. myyour.
Przymiotniki po czasownikach zmysłów,
np. It smells great.
9.PrzysłówekStopniowanie regularne i nieregularne
hard/hardly, late/lately
too (fast)
enough
Miejsce przysłówka w zdaniu
10.ZaimekZaimki osobowe, np. Iyou.
Zaimki dzierżawcze, np. mineyours.
Zaimki zwrotne i emfatyczne, np. yourselfthemselves.
Zaimki wskazujące, np. thisthese.
Zaimki pytające, np. whathowwhy.
Zaimek względne, np. whowhichthat.
Zaimki wzajemne, np. each otherone another.
Zaimki bezosobowe: youone.
Zaimki nieokreślone, np.
some, any, no, every i złożenia z nimi
none, either, neither
many, much, few, a few, little, a little
another, other, others, the other, the others
every, each
enough
both, all
11.LiczebnikLiczebniki główne i porządkowe
12.Przyimek

in, on, at, by, with…
Przyimki po rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach, np. interest infamous forthink of
13.Spójnikand, or, but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, as soon as, because, although, however, so, in spite of, despite.
14.SkładniaZdania oznajmujące
Zdania pytające
Zdania rozkazujące
Zdania wykrzyknikowe
Zdania z podmiotem it, np. It’s half past two.
Zdania z podmiotem there, np. There are too many people in this room. 
Zdania z dwoma dopełnieniami, np. My boyfriend brought me wonderful flowers.
Strona bierna
Pytania typu question tags, np. He’s English, isn’t he? 
Pytania pośrednie, np. Can you tell me what time it is? 
Mowa zależna, np. My mum said she was tired. 
Zdania współrzędnie złożone, np. I called my friend and asked him to help me.
Zdania podrzędnie złożone, np. The problem is that we need help.
Zdania warunkowe (typu 0, I, II), np. If it rains tomorrow, we will stay at home. 
Konstrukcje bezokolicznikowe, np. I promise to write every day.

Źródło: Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku szkolnym 2021/2022

Jak przygotować plan nauki do matury?

Wiesz już co trzeba powtórzyć, żeby dobrze przygotować się do matury podstawowej z angielskiego. Czas zrobić kolejny krok i przygotować plan nauki na ten rok szkolny. Skorzystaj z gotowego planu, który możesz pobrać za darmo.

Pobierz planner poniżej, ucz się systematycznie i zaznaczaj zrealizowane tematy.

KLIKNIJ I POBIERZ!