Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Present Simple – powtórka gramatyki

Present Simple – powtórka gramatyki

Czy wiesz, że do matury jest konkretna lista zagadnień, które warto powtórzyć? Znajdziesz na niej listę tematów ze słownictwem oraz listę z gramatyką i obejmuje wszystko, co znajduje się w arkuszach maturalnych. Kliknij i zobacz, co powtarzać do matury.

Podstawowym tematem z gramatyki w języku angielskim są czasy. To właśnie na nauce czasów zwykle spędzasz najwięcej czasu na lekcjach angielskiego. I na pewno wiesz, że w języku angielskim czasów gramatycznych jest dużo, a nawet bardzo dużo. Jeśli zdajesz maturę podstawową, to powtórz te najbardziej przydatne jak czas Present Simple.

Czas Present Simple przyda Ci się do napisania e-maila. W zadaniu z wypowiedzią pisemną sprawdzana jest znajomość czasów gramatycznych i możesz zdobyć punkty za właściwe posługiwanie się czasami. Powtórz najważniejsze informacje o czasie Present Simple, żeby poprawnie tworzyć zdania, pytania i przeczenia.

Zacznij od kilku pytań: Kiedy używać czasu Present Simple? Jak budować zdania i pytania? Co jeszcze trzeba wiedzieć o Present Simple? Obejrzyj fimlik i zrób powtórkę gramatyki do matury podstawowej z języka angielskiego.

Oto najważniejsze informacje o czasie Present Simple.

Czasu Present Simple używamy do:

  • czynności wykonywanych regularnie
  • zjawisk zawsze prawdziwych
  • stanów, uczuć i opinii
  • rozkładów i harmonogramów w przyszłości

Przykład zdania w Present Simple:

I watch TV every day. (Oglądam TV codziennie.)

Jak budować zdania w czasie Present Simple?

W każdym zdaniu muszą pojawić się 2 elemety: podmiot + czasownik w 1 formie (+s), a następnie dopisujemy resztę zdania.

np. We play tennis.

W zdaniach twierdzących w czasie Present Simple w trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę -s. Natomiast jeśli czasownik kończy się na litery s, sh, ch, x, o to dodajemy końcówkę -es.

np. She plays tennis.

Jak budować pytania i przeczenia w czasie Present Simple?

Do tworzenia pytań i przeczeń w Present Simple potrzebne jest dodatkowe słowo DO lub DOES, którego nie ma w zdaniu twierdzącym. *) Jeśli w pytaniach i przeczeniach pojawi się DOES lub DOESN’T, to czasownik nie ma końcówki -s, czyli jest w pierwszej formie.

np. Do you speak English? (Czy ty mówisz po angielsku?), Does he work? (Czy on pracuje?)

np. You don’t speak English. (Ty nie mówisz po angielsku.) He doesn’t work. (On nie pracuje.)

Jak budować pytania szczegółowe w czasie Present Simple?

Jeśli chcesz zbudować pytanie szczegółowe, to wystarczy wstawić słówko pytające przed pytanie ogólne.

np. When do you speak English? (Kiedy ty mówisz po angielsku?), Where does he work? (Gdzie on pracuje?)

Przykłady słówek pytających: Why? (Dlaczego?), Where? (Gdzie?), How? (Jak?), When? (Kiedy?), Which? (Który?), Whose? (Czyj?)

Określenia czasu w Present Simple

always (zawsze), usually (zazwyczaj), often (często), sometimes (czasami), seldom, rarely (rzadko), never (nigdy)

every day (codziennie), every morning (codziennie rano), every week (co tydzień), every month (co miesiąc), every year (co rok), every Monday (w każdy poniedziałek), once a day (raz dziennie), twice a week (dwa razy w tygodniu), three times a month (trzy razy w miesiącu), from time to time (od czasu do czasu)