Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Terminy matury z języka angielskiego w 2023 roku

Terminy matury z języka angielskiego w 2023 roku

Kiedy jest termin matury w 2023 roku?

Jeśli zdajesz maturę w 2023 roku, sprawdź koniecznie kiedy odbędzie się pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

W poprzednich latach zwykle matury z przedmiotów obowiązkowych trwały 3 dni w kolejności: polski, matematyka i język obcy. W roku 2023 jest jednak inaczej, co może być zaskoczeniem. Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym jest już drugiego dnia egzaminów maturalnych. Jest to w piątek przed weekendem. Uczniowie będą mieć więc weekend, żeby odpocząć przed kolejnymi egzaminami. 

Oto terminy główne:

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 5 maja 2023 roku (piątek) o godzinie 9:00

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 9 maja 2023 roku (wtorek) o godzinie 9:00

Egzamin ustny jest przeprowadzany w szkole według harmonogramu ustalonego przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Egzaminy ustne są w terminie od 10 maja 2023 (środa) do 23 maja 2023 (wtorek). Maturzyści poznają wyniki matury ustnej tego samego dnia po naradzie komisji egzaminacyjnej.

Wyniki matur pisemnych będą dostępne 7 lipca 2023 roku (piątek) w systemie ZIU dostępnym na stronie www.wyniki.edu.pl Wyniki można sprawdzić online lub osobiście w sekretariacie szkoły. Maturzyści mogą tego dnia też odebrać świadectwo i informacje o egzaminie w szkole, do której uczęszczali.

Aby zdać maturę w 2023, maturzyści muszą uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dla przedmiotów dodatkowych nie określono progu zdawalności.

Termin dodatkowy – dla nieobecnych w terminie głównym

Jeśli uczeń nie może przystąpić do egzaminu w terminie głównym w maju, to jest termin dodatkowy:

Matura z języka angielskiego w terminie dodatkowym na poziomie podstawowym odbędzie się 5 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00. 

Matura z języka angielskiego w terminie dodatkowym na poziomie rozszerzonym odbędzie się 6 czerwca 2023 roku (wtorek) o godzinie 14:00. 

Egzamin ustny w terminie dodatkowym od 5 czerwca 2023 (poniedziałek) do 7 czerwca 2023 (środa).

Poprawka dla tych, którzy nie zdali egzaminu

Po odebraniu wyników może okazać się, że wyniki nie są zadowalające. Jeśli uczeń nie zda jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, to ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Dotyczy to wyłącznie egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego. Warunek ten dotyczy sytuacji, w których uczeń przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony. Aby przystąpić do poprawki w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (czyli do 14 lipca 2023 r.) trzeba złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Wniosek należy złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj to dyrektor szkoły).

Terminy egzaminów poprawkowych:

Matura poprawkowa z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 roku (wtorek) o godzinie 9:00. 

Egzamin ustny poprawkowy będzie 21 sierpnia 2023 (poniedziałek)

Egzamin na poziomie rozszerzonym nie ma progu zdawalności i nie da się go nie zdać. Nie ma więc terminu poprawy.

Wyniki z pisemnych egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 8 września 2023 (piątek). Natomiast wynik egzaminu ustnego maturzyści poznają w dniu egzaminu po naradach komisji egzaminacyjnej.

Odwołanie od wyników matury

Od wyników matury można się odwołać w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania świadectwa dojrzałości przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Aby odwołać odwołać się od wyników matury trzeba złożyć wniosek o wgląd do swojej pracy. Wypełnij i wyślij Załącznik 25a (osobiście, pocztą lub wysyłając maila) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Odpowiedź otrzymasz w ciągu pięciu dni roboczych z informacją o terminie i miejscu, gdzie może obejrzeć pracę maturalną wskazanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Maturzysta może zrobić dokładnie obejrzeć prace i zrobić zdjęcia. Ma na to co najmniej 30 minut.

Zobacz też Matura angielski -zakres materiału, który obowiązuje do matury podstawowej z języka angielskiego.

Pobierz terminy matur – KLIKNIJ